Vi levererar beställningar över hela världen! Vi skickar prenumerationer och beställningar över 100 EUR utan leveranskostnader!

OTTOBRE design®

Search
(0)
Din varukorg (0)
Din varukorg är tom
Produkter sammanlagt
0.00 EUR
 
Visa varukorg Sulje

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/1999) 10 § kontrollerad med tillägg enligt EU: s datasekretessförordning 22.5.2018

Registeransvarig

Studio Tuumat Ab

OTTOBRE design®
Rantavitikantie 33
FI-96300 Rovaniemi
FINLAND
E-post: ottobre@ottobre.fi
Tfn +358 (0)44 325 0407
Fax +358 (0)16 425 0870

Handläggare av registerärenden

Matti Hepola
E-post: matti.hepola@ottobre.fi
Tfn +358 (0)44 325 0403

Registrets namn

Studio Tuumat Ab / OTTOBRE design® kundregister

Grunden för registerföring

Personuppgifterna behandlas enligt 8§ i Personuppgiftslagen och EU:s datasekretessförordning  gällande upprätthållandet av korrekt kundförhållande. Registrets uppgifter kan tillämpas inom lagens ramar med den registrerades samtycke eller förbud till följande ändamål:

 • upprätthållande och utveckling av kundförhållandet
 • tjänstens förverkligande
 • bekräftelse av kunduppgifter
 • utveckling av kundbetjäningen och av affärsverksamheten
 • marknadsföring
 • opinionsundersökningar
 • övriga liknande ändamål

Registrets informationsinnehåll, rättslig grund och målgrupp

Kundregistret innehåller följande information:

 • kontaktuppgifter: för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • den registrerades land och språk
 • identifieringsuppgifter som kan hänföras till den registrerade (kundnummer)
 • uppgifter som rör kundrelationen t.ex fakturerings- och betalningsuppgifter, beställningsuppgifter, returnerings- och reklamationsuppgifter och uppgifter gällande övriga
 • kundrelaterade frågor
 • användning av kostnadsfria tjänster (ex. nyhetsbrev)
 • direktmarknadsföringssamtycke eller -förbud
 • insamlande av övriga uppgifter med kundens medgivande

Kunder kan vid behov grupperas enligt land och språk.

Registrets rättsliga grund är skötseln av kundförhållandet, den registrerades samtycke och redovisningslagstiftningen. Registrets målgrupp är OTTOBRE design® tidningens läsare (sömnadsintresserade).

Förvaring av information

Information förvaras enligt kraven gällande kundförhållandet och i enlighet med redovisningslagstiftningen.

Informationskällor

Uppgifterna är den registrerades egna uppgifter samt uppgifter från den registeransvariga, då den registrerade använder tjänsten.

Kundens bank- eller kreditkortskoder eller lösenord överförs ej i någon händelse till den registeransvariga.

Rätt till insyn

Personen eller den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter gällande honom eller henne som antecknats i registret eller i EU:s datasekretessförordning. Begäran om insyn görs med serviceblanketten och skickas  till den registeransvarige.

Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av uppgifterna för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller för annan direktmarknadsföring samt för opinions- och marknadsundersökningar och i fall av fel i den registrerades uppgifter kan den registrerade framföra en begäran om rättelse av felet till handläggaren av registret eller genom att ta kontakt med registeransvarigas kundtjänst via serviceblanketten. Den registrerade kan säga upp användningen av  de kostnadsfria tjänsterna (t.ex nyhetsbrev) när som helst.

En person har rätt att dra tillbaka medgivande till insamlande av uppgifter och har rätt att begära att informationen gällande henne raderas efter att kundförhållandet upphört, med undantag av de uppgifter som förutsätts av redovisningslagstiftningen.

Utlämnande och översändning av uppgifter

Uppgifterna i registret utlämnas inte till utomstående enligt lag.
Uppgifterna översänds inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Principer för skydd av registret

Registret förvaras elektroniskt i företagets skyddade interna nät eller i en krypterad molntjänst.  Endast de personer som behöver uppgifterna för sitt arbete har rätt att använda och uppdatera uppgifterna i registret. I hanteringen av uppgifterna följs noggrannhet och goda hanteringssätt.