Wij leveren overal in de wereld! Voor jaarabonnementen en bestellingen boven 100 EUR worden geen leveringskosten in rekening gebracht!

OTTOBRE design®

Search
(0)
Winkelmand (0)
Uw winkelmand is leeg
Totaal artikelen
0.00 EUR
 
Toon winkelmand Sulje

Privacybeleid

Het privacybeleid opgesteld volgens artikel 10 van de Finse persoonsgegevenswet (523/1999) en gecontroleerd volgens de toevoegingen van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU 22.05.2018

Registerhouder

Studio Tuumat Oy
OTTOBRE design®
Rantavitikantie 33
FI-96300 ROVANIEMI
FINLAND
E-mail: ottobre@ottobre.fi
Tel.   +358 (0)44 325 0407
Fax. +358 (0)16 425 0870

Verantwoordelijk persoon voor zaken aangaande het register

Matti Hepola
E-mail: matti.hepola@ottobre.fi
Tel. +358 (0)44 325 0403

Registernaam

Studio Tuumat Oy / OTTOBRE design® klantenregister

Doelstelling beheer van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden beheerd overeenkomstig het in artikel 8 van de Finse persoonsgegevenswet en in de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU gestelde voor het onderhouden van de relatie met betrekking tot de klant en de zakelijke connecties. De gegevens in het register kunnen op de in de toepasselijke wetgeving expliciet geregelde en op niet expliciet geregelde wijze, mits niet in strijd met de toepasselijke wetgeving, voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • onderhouden en ontwikkelen van de klantrelatie
 • tot stand brengen van de dienst
 • bevestigen van gebeurtenissen aangaande de klant
 • ontwikkelen van de klantenservice en zakelijke activiteiten
 • marketingactiviteiten
 • tevredenheidsonderzoeken
 • overige vergelijkbare gebruiksdoelen

Inhoud, rechtsgrondslag en doelgroep van het register

Het klantenregister bevat de volgende gegevens:

 • contactgegevens: voor en achterna(a)m(en), adres(sen), telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • land waar klant woonachtig is en diens taal
 • legitimatiegegevens (klantnummer) die betrekking hebben tot het gebruik van de dienst
 • gegevens die betrekking hebben tot de klantrelatie bijv. facturerings- en betalingsgegevens, bestelgegevens, annulerings- en reclamatiegegevens en gegevens over mogelijke overige momenten van contact
 • gebruik van kosteloze diensten (bijv. nieuwsbrief)
 • toestemming voor en verbod op rechtstreekse marketing
 • mogelijke overige met toestemming van de klant verkregen informatie
 • de klanten kunnen zo nodig per land en taal in groepen worden verdeeld.

De rechtsgrondslag van het register is het onderhouden van de klantcontacten, het akkoord van de geregistreerde en boekhoudkundige wetgeving.

Het doelgroep van het register zijn de lezers van het magazine OTTOBRE design® (naai hobbyisten).

Bewaren van de gegevens

De gegevens worden bewaard op basis van wat voor de klantcontact nodig is rekening houdend met de verplichtingen voortvloeiende uit de boekhoudkundige wetgeving.

Informatiebronnen

De gegevens van het klantenregister zijn afkomstig van de geregistreerde en uit de systemen van de registerhouder wanneer de geregistreerde gebruik maakt van de diensten.

De bank en creditcard codes en wachtwoorden worden in geen enkel stadium van het bestel- of betalingsproces aan de registerhouder doorgegeven.

Recht op informatiecontrole en verwijdering van gegevens

Een persoon of geregistreerde heeft op basis van de Finse persoonsgegevenswet en de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU het recht om te controleren welke gegevens er van hem/haar in het register zijn opgenomen. De aanvraag voor controle dient middels een klanten serviceformulier ten behoeve van de registerhouder te geschieden. De geregistreerde heeft het recht om het gebruik van zijn/haar gegevens ten behoeve van rechtstreekse reclamedoeleinden, verkoop op afstand en overige rechtsreekse marketing en opinie en marketingonderzoeken te verbieden en heeft het recht om de correctie van onjuiste gegevens te eisen. De aanvraag dient middels een klanten serviceformulier ten behoeve van de registerhouder te geschieden. De geregistreerde kan op elk willekeurig moment het gebruik van de kosteloze diensten (bijvoorbeeld de nieuwsbrief) stop zetten.

Een persoon heeft het recht om het akkoord voor het verzamelen van gegevens in te trekken en de mogelijkheid te verzoeken om de van de persoon geregistreerde gegevens na het eindigen van de klantrelatie uit het systeem te verwijderen met uitzondering van de gegevens die op basis van de boekhoudkundige wetgeving dienen te worden bewaard.

Uit handen geven van gegevens en verplaatsen van gegevens

De gegevens uit het klantenregister worden volgens de regels niet ten behoeve van derden verstrekt.
De gegevens worden niet uit handen gegeven aan of verplaatst naar gebieden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Principes van de bescherming van het register

De gegevens van het klantenregister zijn opgeslagen in een datasysteem dat binnen het beschermde interne netwerk of in een beveiligde cloud dienst van de onderneming operationeel is. Voor het behandelen van de in het klantenregister opgenomen gegevens zijn slechts die personen bevoegd die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie. In het behandelen en het opslaan van de gegevens worden zorgvuldigheid en algemeen goede omgangsvormen met betrekking tot het behandelen van gegevens in acht genomen.