Prenumererar du redan? Betala din faktura här!

Prenumeration

Prenumeration 4 kids + 2 woman

59.20 EUR / 6 tidningsnummer*
= fyra barnmönstertidningar och två dammönstertidningar

Portokostnader: EUR 0.00

* Prenumerationen är fortlöpande och förnyas automatiskt. Om du vill säga upp din prenumeration, gör det senast 6 veckor innan den föregående prenumerationsperiodens sista tidning utkommer. En gåvoprenumeration upphör automatiskt efter den betalda perioden!



Jag är ny prenumerant

Prenumeration 4 kids

46.60 EUR / 4 tidningsnummer*
= Fyra OTTOBRE kids barnmönstertidningar.

Portokostnader: EUR 0.00

* Prenumerationen är fortlöpande och förnyas automatiskt. Om du vill säga upp din prenumeration, gör det senast 6 veckor innan den föregående prenumerationsperiodens sista tidning utkommer. En gåvoprenumeration upphör automatiskt efter den betalda perioden!



Jag är ny prenumerant

Prenumeration 2 woman

19.90 EUR / 2 tidningsnummer*
= Två OTTOBRE woman dammönstertidningar.

Portokostnader: EUR 0.00

* Prenumerationen är fortlöpande och förnyas automatiskt. Om du vill säga upp din prenumeration, gör det senast 6 veckor innan den föregående prenumerationsperiodens sista tidning utkommer. En gåvoprenumeration upphör automatiskt efter den betalda perioden!