Vi levererar beställningar över hela världen! Vi skickar prenumerationer och beställningar över 100 EUR utan leveranskostnader!

OTTOBRE design®

Search
(0)
Din varukorg (0)
Din varukorg är tom
Produkter sammanlagt
0.00 EUR
 
Visa varukorg Sulje

Upphovsrätt

Upphovsrätt för tidningen OTTOBRE design®

I vår tidning beskrivs upphovsrätten så här:

”Modellerna, arbetsbeskrivningarna och mönstren är enbart ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. Att använda dem kommersiellt eller industriellt är förbjudet. Modeller, arbetsbeskrivningar, mönster, ritningar och fotografier är skyddade av lagen om upphovsrätt och att framställa dem med vilka medel och i vilken form som helst är begränsat till att endast gälla den som besitter upphovsrätten. Att tillverka anses också gälla flyttande av ett verk till en maskin som kan reproducera verket. Alla rättigheter förbehålls. © Studio Tuumat Ab | FINLAND ”

Vad är avsikten med upphovsrätten?

Upphovsrättens avsikt är att skydda arbetet bakom kreativa produkter, alltså i vårt fall upphovsmannen bakom t.ex modellen, mönstret, arbetsbeskrivningen, ritningen, fotografiet eller översättningen och övervaka rätten till eget arbete och privat publikation och användning. Länder har lagar för skyddande av immateriella rättigheter på grund av två orsaker i huvudsak. För det första vill man ge upphovsmannens verk en moralisk och ekonomisk status, så att upphovsmannen kan försörja sig på sitt kreativa arbete. För det andra vill man uppmuntra till kreativt arbete genom att ge det en lagenlig och rättvis försäljningsposition.

Vad skyddar upphovsrätten?

Upphovsrätten ger upphovsmannen rätt att med vissa begränsningar bestämma om sin produkt vad gäller produktionen, tillverkning av flera upplagor, att göra produkten tillgänglig för köparna, som oföränderlig eller förändrad produkt, som översatt eller ändrad, i en annan form av litteratur eller konstform eller genom att använda sig av ett annat produktionssätt.

Då ett mönster, en beskrivning eller en modell publiceras i en tidning eller på nätet ger det inte någon annan rätt att bryta upphovsrättsskyddet. Därutöver uppmanar upphovsrätten att upphovsmannens namn alltid skall anges då verket mångfaldigas (kopieras) för publikation.

Som ett finskt företag fungerar vi enligt Finlands och EU:s lagar samt enligt goda etiska principer och vi förbehåller oss rätten att bestämma vem som får och hur man får använda våra publicerade mönster, beskrivningar, modeller, ritningar, fotografier eller översättningar i syfte att dra nytta av dem ekonomiskt. Om begränsningar och lagar inte fanns, skulle våra mönster och fotografier vara tillgängliga för vem som helst att använda exempelvis i lågkvalitetsproduktion eller för att utnyttjas av stora klädproduktionskedjor.

Vem innehar utgivnings- och upphovsrätt för tidningen OTTOBRE design® och nätsidan?

Studio Tuumat Ab och dess underleverantörer samt Tuula Hepola innehar utgivnings-och upphovsrätt för OTTOBRE design® kids, OTTOBRE woman® och OTTOBRE design® family -tidningarna (juridisk innehavare). Alla modeller, mönster, arbetsbeskrivningar, ritningar och fotografier samt översättningar är skyddat material enligt nationell och internationell upphovsrättslag och avtal. Olovlig användning eller spridning av material eller en del av det kan bryta mot upphovsrättslagen, varumärkesskyddet eller annan lagstiftning, och kan leda till rättsliga påföljder.

Allt material på nätsidan ottobredesign.com, såsom text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, mönster, sömnads- och stickbeskrivningar, ljudspår, videon och annat publicerat material är Studio Tuumat Ab:s, dess underleverantörers eller Tuula Hepolas egendom, och den skyddas likaså av Finlands, EU:s samt internationell upphovsrättslag. Att använda eller sprida materialet eller en del av det olagligt kan bryta mot upphovsrättslagen, varumärkesskyddet och/eller annan lagstiftning och kan få rättsliga påföljder.

Vad tillåter upphovsrättslagen?

Innehavaren av upphovsrättslagen bestämmer hur det publicerade materialet får användas inom lagens ramar. I vårt fall får hobbysömmerskor överallt i världen använda våra mönster för att sy kläder till sig själv och till familjemedlemmar. Det är tillåtet att rita av mönster från mönsterarket för eget bruk. Butiker som saluför tidningen får med vårt lov publicera bilder från tidningen på sina nätsidor. Våra läsare har lov att publicera bilder på plagg sydda enligt mönster från vår tidning på social media eller enstaka bilder från vår tidning i samband med kommentarer då bildkällan anges.

Användning av OTTOBRE design® -modeller i undervisning: Studerande och studiegrupper får använda våra OTTOBRE design® -tidningsmönster för privat bruk. Modeller, arbetsbeskrivingar eller mönster får inte i någon händelse kopieras, digitaliseras, sparas eller publiceras för spridning.

OTTOBRE design® -modellernas användning för välgörande ändamål: Våra modeller och mönster får användas i småskalig klädtillverkning , då plaggen överlåts till välgörenhet utan ersättning (gratis). Överenskommelse om användning måste dock ske från fall till fall. Ta kontakt med oss via serviceblanketten.

Vad är inte tillåtet?

Det är förbjudet att använda och kopiera tidningen OTTOBRE design® och dess fotografier, ritningar, mönster och arbetsbeskrivningar i försäljningssyfte eller spridning på annat sätt (t.ex publicering på nätsidor), utdelning utan ersättning eller mot ersättning (t.ex på Facebook, Pinterest, Instagram) och i försäljningssyfte (t.ex klädtillverkning för försäljning och marknadsföring). Detta förbud gäller även materialet på nätsidan ottobredesign.com, medräknat gratismönster på nätsidan.

Hur kan jag försäkra mig om att den e-produkt jag laddar ner från OTTOBRE design® är laglig?

Det är mycket enkelt eftersom våra digitala OTTOBRE design® e- produkter (e-mönster och -tidningar samt gratismönster) kan laddas ner lagenligt enbart på nätsidan ottobredesign.com. Vi överlåter inte färsäljning av våra digitala produkter till någon annan part. Kopior som hittas på andra sidor är alltid olagliga.

Vi ber dig att respektera upphovsrätten och på detta sätt se till att vårt arbete kan fortsätta.


 
Hand and envelope

Hej där!

Följ OTTOBRE – beställ våra härliga nyhetsbrev som e-post!

Close