Vi levererar beställningar över hela världen! Vi skickar prenumerationer och beställningar över 100 EUR utan leveranskostnader!

OTTOBRE design®

Search
(0)
Din varukorg (0)
Din varukorg är tom
Produkter sammanlagt
0.00 EUR
 
Visa varukorg Sulje

Nättjänstens användarvillkor

Användarvillkor för OTTOBRE design® -tidningens nättjänst (Terms of Service)

Välkommen att använda OTTOBRE design® -tidningens nättjänst. Vi ber dig vänligen att bekanta dig med användarvillkoren innan du tar tjänsten i bruk.
Användarvillkoren anpassas till OTTOBRE design® -tidningens nätsidor som produceras och upprätthålls av Studio Tuumat Ab (hädanefter ”Tjänsteproducent”) på adressen www.ottobredesign.com (hädanefter ”Tjänsten”).

Godkännande av användarvillkor

Tjänsten kan användas endast genom att följa gällande användarvillkor, lagstiftning och god sed. Då du använder Tjänsten godkänner du dessa användarvillkor.

Användarens rättigheter och skyldigheter

Vi strävar till att hålla Tjänsten öppen på nätet 24 h i dygnet under årets alla dagar. Tjänsten består av både kostnadsfritt och kostnadsbelagt innehåll. Det kostnadsbelagda innehållet är produkter som säljs i Tjänsten, och kostnadsfritt innehåll är bl.a gratismönster och tutorials. Köp förutsätter minst 18 års ålder eller förälders eller övrig målsmans skriftliga lov.

Allt innehåll i Tjänsten (inklusive produktnamn) ägs av Tjänsteproducenten eller dess avtalssamarbetspartners. Tjänstens innehåll och layout är skyddad av Finlands upphovsrättslag och av internationella upphovsrättsavtal. Tjänsteproducenten förbehåller sig rätten till nättjänsten och dess innehåll, om inget annat anges i Tjänsten.

De texter, fotografier, videon, modellritningar, illusterade sömnadsbeskrivningar, sömnadsbeskrivningar, mönster eller delar av mönster som ingår i Tjänsten får ej kopieras, delas eller visas utan Tjänsteproducentens skriftliga lov. Förbudet gäller både ersättningsfria och ersättningsbelagda överföringar, samt situationer då Tjänsten görs tillgänglig för en tredje part. Användaren har ej rätt att producera ett annat verk eller annan tjänst av Tjänstens innehåll.

Användaren har rätt att använda Tjänstens innehåll för privat bruk och utan kommersiella mål. För privat bruk har användaren rätt att skriva ut material eller spara en kopia av materialet på egen dator.

Tjänsten innehåller möjligheten att dela innehållet via social media (genom Dela-applikationen på sociala medier). En sådan handling anses inte stå i strid med Tjänstens användarvillkor. Användaren bör ändå hänvisa till och vid behov lägga till materialets användarrättigheter och andra rättigheter som hör till materialet som publiceras på sociala medier.

Användaren är ersättningsskyldig gentemot Tjänsteproducenten och eventuella övriga parter vid missbruk samt lag- och avtalsstridiga handlingar.

Ansvarsbegränsningar

Tjänsteproducenten strävar till att producera ett högkvalitativt innehåll i Tjänsten men kan inte garantera riktigheten eller svara för tekniska fel som uppkommer eller för nätstörningar som inte står under Tjänsteproducentens kontroll.

Vi strävar till att erbjuda Tjänsten på så många av OTTOBRE design® -tidningens utgivningsspråk som möjligt. En del av Tjänstens utbud kan trots det vara tillgängligt endast på något / några språk.

Tjänsteproducenten förbehåller sig rätten att ändra, redigera, ta bort eller lägga till information i Tjänsten eller dess delar utan att på förhand meddela om detta och utan ersättningsskyldighet. Tjänsteproducenten förbehåller sig rätten att när som helst förhindra åtkomst till nättjänsten eller stänga ner nättjänsten eller delar av den.

Tjänsten kan innehålla avsnitt, vars användning kan tillämpas genom särkilda anvisningar eller villkor. Tjänster från en tredje part kan ha andra villkor, som finns definierade på ifrågavarande sida, och som användaren separat måste godkänna vid användning av dessa tjänster.

För utomstående sidor som länkats från Tjänsten tillämpas sidornas egna användarvillkor.

Sekretess

Tjänsteproducenten eller dess avtalskompanjoner ansvarar ej för någon skada som möjligen uppkommer då användaren anlitar Tjänsten eller förhindrar användaren att anlita Tjänsten.

Användaren ansvarar själv för den egna utrustningen och för det egna systemets skydd och säkerhet. Användaren bör med alla till buds stående medel försäkra sig om att den information användaren skickar till Tjänsten inte innehåller virus eller på annat sätt är skadlig eller olaglig.

Ifall användaren avsiktligt eller oavsiktigt sprider virus eller andra skadliga program till Tjänsten, är användaren skyldig att ersätta Tjänsteproducenten eller annan part som orsakats skada.

Användning av personuppgifter

Tjänsteproducenten behandlar de personuppgifter den fått tillgång till via Studio Tuumat Ab:s OTTOBRE design® – tidnings kundregister enligt
registerbeskrivningen och lagen om integritetsskydd.

Användningen av cookies

För att göra webbtjänsten smidigare använder vi oss av s.k. cookies (swe. kakor). Cookies är små textbaserade datafiler, som Tjänsteproducenten skickar till användaren för att underlätta besöken i Tjänsten. Informationen som samlas in med hjälp av cookies är anonym, och den kan inte samla in eller spara personlig information.

I webbtjänsten används PHP-cookies, s.k. session cookies (sessionskakor), som föråldras genast då sessionen avslutas, och lagras inte permanent i användarens dator. Informationen kan analyseras och utveckla Tjänsten ytterligare. För webbtjänstens uppföljning används Google Analytics. Tjänsten analyseras och utvecklas enligt uppgifter som erhållits genom Tjänstens användning.

Användaren kan påverka användningen av cookies. Information om integritetsskydd på nätet.

Material som skickats av användaren

Användaren ansvarar för att materialet som skickas till Tjänsten följer upphovsrätten samt att materialet kan publiceras och följer god sed. Användaren förbinder sig att inte ställa krav gentemot Tjänsteproducenten på basis av insänt material.

Tjänsteproducenten har rätt att delvis eller helt publicera material som sänts av användaren, utan ansvar eller ersättningsskyldighet. Tjänsteproducenten har också rätt att länka till materialet eller delar av det till ett annat material, tjänst eller produkt.

Ändring av användarvillkor och information om ändring

Tjänsteproducenten förbehåller sig rätten att när som helst ändra i Tjänstens användarvillkor. I Tjänsten ges information om ändringar i användarvillkoren. Användaren godkänner ändringarna i användarvillkoren genom att fortsätta använda Tjänsten.

Tillämpad lagstiftning

Tjänstens användarvillkor följer Finlands lag.

Tjänsteproducentens kontaktuppgifter

Studio Tuumat Ab / OTTOBRE design®
Rantavitikantie 33
FI-96300 ROVANIEMI
FINLAND
E-post: ottobre@ottobre.fi
Telefon: +358 44 325 0407

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i användarvillkoren.

Rovaniemi 7.6.2016