Wij leveren overal in de wereld! Voor jaarabonnementen en bestellingen boven 100 EUR worden geen leveringskosten in rekening gebracht!

OTTOBRE design®

Search
(0)
Winkelmand (0)
Uw winkelmand is leeg
Totaal artikelen
0.00 EUR
 
Toon winkelmand Sulje

Gebruiksvoorwaarden webdienst

Gebruiksvoorwaarden voor de webdienst van het OTTOBRE design® magazine
(Terms of Service)

Wij heten u van harte welkom om gebruik te maken van de webdienst van het OTTOBRE design® magazine. Wij verzoeken u vriendelijk om kennis te nemen van onze gebruiksvoorwaarden voordat u gebruik maakt van onze webdienst.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Studio Tuumat Oy (hierna te noemen: “Aanbieder van de dienst”) gecreërde en onderhouden website van het OTTOBRE design® magazine op het adres www.ottobredesign.com (hierna te noemen: “Dienst”).

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

U kunt gebruikmaken van de Dienst slechts op basis van de geldende gebruiksvoorwaarden, wettelijke bepalingen en met goed fatsoen. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met de hier genoemde gebruiksvoorwaarden.

Rechten en plichten aangaande het gebruik van de Dienst

Het streven is om de Dienst 24 uur per dag het hele jaar door toegankelijk te houden op het internet. De Dienst bevat zowel betaalde als onbetaalde inhoud. De betaalde inhoud van de Dienst bestaat uit de artikelen die te koop worden aangeboden en de onbetaalde inhoud bestaat onder andere uit de gratis patronen en tutorials. Om artikelen van de Dienst te kunnen kopen dient de koper ten minste 18 jaar oud te zijn of schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouder of voogd te hebben.

Alle inhoud van de Dienst (inclusief de goederen en productenmerken) is eigendom van de Aanbieder van de dienst of van haar contractuele partners. De inhoud en het uiterlijk van de Dienst is beschermd onder het Finse auteursrecht en internationale auteursrechtelijke contracten. De Aanbieder van de dienst behoudt zich het recht voor de website en de inhoud daarvan tenzij in de Dienst of een onderdeel daarvan uitdrukkelijk anders aangegeven.

Het is niet toegestaan om de tot de Dienst behorende teksten, foto en videomateriaal, modeltekeningen, geïllustreerde of schriftelijke werkbeschrijvingen en patronen van de kleding of delen daarvan te kopieëren, te distribueren of voor te leggen in welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder van de dienst. Het verbod geldt voor zowel leveringen onder bezwarende titel als gratis leveringen en situaties waarin de Dienst aan derden beschikbaar wordt gesteld. De gebruiker heeft geen recht om van de Dienst of een onderdeel daarvan een ander product of dienst te creëren.

De gebruiker heeft het recht om gebruik te maken van de inhoud van de Dienst in geval van persoonlijk gebruik en indien het gebruik geen commercieel doel nastreeft. Voor deze doeleinden heeft de gebruiker het recht om van een onderdeel van de Dienst een afdruk of een kopie op zijn/haar apparaat te maken.

De Dienst heeft de mogelijkheid om inhoud van de Dienst via social media te delen (Delen-functie op de applicaties van de social media). Het publiekelijk delen van onderdelen van de Dienst door er op zulke wijze naar te verwijzen wordt niet geacht in strijd te zijn met de gebruiksvoorwaarden van de Dienst. De gebruiker dient echter bij de in de social media gedeelde onderdelen de meldingen bij te sluiten en zonodig zelf toe te voegen die betrekking hebben op auteursrecht en overige rechten.

De gebruiker is vergoedingsverplichtig tegenover de Aanbieder van de dienst en eventuele overige partijen in geval van misbruik en handelingen die in strijd zijn met de wet en het contract.

Beperking van verantwoordelijkheid

De Aanbieder van de dienst streeft ernaar een zo kwalitatief hoogwaardige Dienst aan te bieden als mogelijk maar kan echter geen foutloze dienst of juistheid van de dienst garanderen en evenmin kan de Aanbieder van de dienst verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen of storingen in het dataverkeer aangaande het gebruik van de Dienst, waar de Aanbieder van de dienst geen invloed op kan uitoefenen.

Het streven is om de Dienst aan te bieden in die talen in welke het OTTOBRE design® magazine wordt gepubliceerd. Het kan echter voorkomen dat een bepaald onderdeel van de Dienst slechts in een bepaalde taal/talen beschikbaar is.

De Aanbieder van de dienst behoudt zich het recht voor om de Dienst of onderdelen ervan te wijzigen, aan te passen, stukken te verwijderen of toe te voegen zonder een voorafgaande melding of vergoedingsverplichting. De Aanbieder van de dienst behoudt zich het recht voor om u op elk willeurig moment toegang tot de site te weigeren of de site volledig of een deel ervan af te sluiten.

De Dienst kan onderdelen bevatten waarop afzonderlijk in de Dienst weergegeven voorwaarden en gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn. Op de in de Dienst door derden aangeboden diensten kunnen overige voorwaarden van toepassing zijn die bepaald zijn op de site van de desbetreffende dienst en die door de gebruiker afzonderlijk dienen te worden goedgekeurd bij het gebruik van deze dienst.

Op de externe sites die gelinked zijn aan de Dienst, zijn de eigen gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende sites van toepassing.

Gegevensbeveiliging

De Aanbieder van de dienst en zijn contractuele partners zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die mogelijk veroorzaakt wordt ten aanzien van de gebruiker door het gebruik van de Dienst of door het niet kunnen gebruiken van de Dienst.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van zijn apparatuur en systemen en de gegevensbeveiliging. De gebruiker dient zich op redelijke wijze te verzekeren dat de door de gebruiker naar de Dienst verzonden materiaal geen virussen bevat of op enige andere wijze schade berokkent of illegaal is.

Indien de gebruiker bewust of onbewust een virus of een ander schadelijk programma in de Dienst verspreid, is de gebruiker verantwoordelijk om de veroorzaakte schade te vergoeden aan de Aanbieder van de dienst en andere partijen die schade hebben geleden.

Gebruik van persoonsgegevens

De Aanbieder van de dienst behandelt de persoonsgegevens die bij het gebruiken van de Dienst verzameld zijn, volgens het registerprotocol van het klantenregister van het door Studio Tuumat Oy onderhouden magazine OTTOBRE design® en de wetgeving voor de bescherming van de privacy.

Cookies

Teneinde het gebruiksgemak voor u te garanderen maken wij in onze Dienst gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn korte informatieve berichten die door de server van de Aanbieder van de dienst naar de browser van de gebruiker worden gezonden om zo een bezoek aan de Dienst mogelijk te maken. Cookies behandelen de verzamelde gegevens anoniem en kunnen derhalve geen persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen of opslaan.

Onze Dienst maakt gebruik van zogenaamde PHP cookies die per sessie worden ingezet en die direct verlopen zodra de gebruiker de sessie beëindigt. Deze cookies zullen derhalve niet blijvend op de apparatuur van de gebruiker worden geïnstalleerd. In het observatieproces van het gebruik van de Dienst wordt tevens gebruik gemaakt van de functie Google Analytics. De gegevens die verkregen worden van het gebruik van de Dienst kunnen worden geanalyseerd en daarmee de Dienst verder worden ontwikkeld.

De gebruiker kan desgewenst invloed uitoefenen op het gebruik van de browser cookies. Aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens op het internet.

De door de gebruiker verzonden materiaal

De gebruiker is er zelf voor verantwoordelijk dat hij over de benodigde auteurs en overige rechten beschikt aangaande het naar de Dienst verstuurde materiaal en dat het materiaal op elke wijze publicabel, wettelijk toegestaan en volgens goede normen en waarden is. De gebruiker verbindt zich om geen eisen te stellen jegens de Aanbieder van de dienst aangaande het naar de Dienst verstuurde materiaal.

De Aanbieder van de dienst kan desgewenst het door de gebruiker verzonden materiaal gedeeltelijk of volledig publiceren of het materiaal of delen ervan toevoegen aan ander materiaal, een dienst of product zonder daarvoor verantwoordelijkheid te hoeven dragen of vergoedingsplichtig te zijn.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden en mededelingen daaromtrent

De Aanbieder van de dienst behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van de Dienst te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden worden in de Dienst gemeld. De gebruiker accepteert de wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden door gebruik te maken van de Dienst.

Toe te passen wetgeving

In de gebruiksvoorwaarden van de Dienst is de Finse wetgeving van toepassing.

Contactgegevens van de Aanbieder van de dienst

Studio Tuumat Oy / OTTOBRE design®
Rantavitikantie 33
FI-96300 ROVANIEMI
FINLAND
E-mail: ottobre@ottobre.fi
Telefoon: +358 44 325 0407

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden voorbehouden.

Rovaniemi 07.06.2016


 
Hand and envelope

Hallo iedereen!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van OTTOBRE – abonneer u onze aantrekkelijke nieuwsbrief! 

Close