Wij leveren overal in de wereld! Voor jaarabonnementen en bestellingen boven 100 EUR worden geen leveringskosten in rekening gebracht!

OTTOBRE design®

Search
(0)
Winkelmand (0)
Uw winkelmand is leeg
Totaal artikelen
0.00 EUR
 
Toon winkelmand Sulje

Auteursrechten

Over de auteursrechten van de OTTOBRE design® magazines

De verklaring in ons magazine die de auteursrechten beschermt luidt als volgt:

“De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bestemd voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, illustraties en foto’s vallen onder auteursrechtelijk beschermd materiaal. Het recht om dat materiaal op welke manier en in welke vorm dan ook te reproduceren is uitsluitend toegekend aan diegene die de auteursrechten heeft. Onder reproductie valt tevens het overzetten van een item op een apparaat waarmee het kan worden gekopieerd. Alle rechten voorbehouden. © Studio Tuumat Oy | FINLAND

Waar dienen auteursrechten voor?

Auteursrechten zijn er voor om de makers van creatief werk te beschermen en in ons geval betekent het dat de mensen, die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld de modellen, patronen, werkbeschrijvingen, illustraties, foto’s of vertalingen, het recht hebben om hun eigen werk uit te voeren en het hebben van het alleenrecht om gebruik te kunnen maken van het resultaat van dat werk en het te kunnen publiceren. In verschillende landen zijn wetten aangenomen teneinde het intellectuele eigendom te beschermen en wel om twee hoofdzakelijke redenen. Men wil een morele en economische positie definiëren voor het werk van de makers zodat de makers met hun creatieve werk zich in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarnaast wil men creativiteit bevorderen en de rechtvaardige en eerlijke handel van het resultaat van creatief werk aanmoedigen.

Welke bescherming bieden auteursrechten?

Auteursrechten geven de maker van creatief werk binnen bepaalde grenzen het alleenrecht om over het werk te bepalen door daarvan exemplaren te produceren, het onder het publiek te brengen, al dan niet aangepast, in de vorm van een vertaling of een variant, in een andere literaire of kunstvorm of door een andere methode van fabriceren toe te passen.

Door een patroon, werkbeschrijving of model op het internet te publiceren geeft anderen niet het recht om de bescherming, die auteursrechten aan de maker bieden, aan te tasten. Daarnaast is in de auteursrechten bepaald dat de naam van de maker van het creatieve werk te allen tijde dient te worden vermeld wanneer van het werk exemplaren (kopieën) worden gemaakt voor uitgave.

Als Fins bedrijf handelen wij volgens de Finse en de EU wetgeving en de juiste normen en waarden en behouden wij gewoonweg het recht voor om te bepalen door wie en hoe onze patronen, werkbeschrijvingen, modellen, illustraties, foto’s of vertalingen worden gebruikt in een situatie waarmee een winst wordt beoogd. Wanneer dit niet het geval zou zijn, zouden al onze patronen en foto’s vrij voor iedereen en bijvoorbeeld voor goedkope productie of grote kledingketens beschikbaar zijn.

Wie beheert de publicatie- en auteursrechten van het OTTOBRE design® magazine en de website?

Studio Tuumat Oy en zijn onderaannemers alsmede Tuula Hepola beheren de publicatie- en auteursrechten (rechthebbende) van het OTTOBRE design® kids, OTTOBRE woman® en OTTOBRE design® family magazine. Alle modellen, patronen, werkbeschrijvingen, illustraties en foto’s die in onze magazines worden gepubliceerd alsmede de vertalingen vallen onder nationaal en internationaal auteursrechtelijk beschermd materiaal. Onrechtmatig gebruik of distributie van materiaal of een deel van het materiaal uit de magazines kan een inbreuk op het auteurs-, merken- of ander soort recht zijn en kan leiden tot juridische gevolgen.

Al het materiaal op het ottobredesign.com website waaronder tekst, grafiek, logo’s, icoontjes, foto’s, patronen, naai- en breibeschrijvingen, geluidopnames, videomateriaal en ander te publiceren materiaal is eigendom van Studio Tuumat Oy, zijn onderaannemers of Tuula Hepola en deze zijn zowel door Fins, EU en internationaal auteursrecht beschermd. Onrechtmatig gebruik of distributie van materiaal of een deel van het materiaal van de website kan een inbreuk op het auteurs-, merken- of ander soort recht zijn en kan leiden tot juridische gevolgen.

Wat is toegestaan binnen de auteursrechten?

De beheerder van de auteursrechten van een creatief werk bepaalt hoe het gepubliceerde werk, binnen het wettelijk toegestane, mag worden gebruikt. In ons geval kunnen en mogen alle naaihobbyisten overal ter wereld onze patronen gebruiken om kleding voor zichzelf of voor gezinsleden te naaien. Het is toegestaan om patronen voor eigen gebruik over te nemen van de patroonbladen die met het magazine worden geleverd. Winkels die het magazine verkopen mogen met onze toestemming een foto op hun website plaatsen van de magazines die te koop worden aangeboden. Onze lezers mogen op social media enkele foto’s plaatsen van kleding die zij met onze patronen hebben genaaid en die zij aan anderen willen laten zien mits daarbij de bron wordt vermeld.

Het gebruik van OTTOBRE design® modellen als lesmateriaal: studenten en leden van studiegroepen mogen in het kader van persoonlijk gebruik onze patronen overnemen uit het OTTOBRE design® magazine. De modellen, werkbeschrijvingen of patronen mogen echter in geen geval worden gekopieerd, gedigitaliseerd, opgeslagen of gepubliceerd voor verdere distributie.
Het gebruik van OTTOBRE design® modellen voor een goed doel:
Onze modellen en patronen mogen worden gebruikt om kleinschalig kleding te naaien zolang de kleding wordt weggegeven ten behoeve van een goed doel en zonder dat daarvoor een vergoeding wordt ontvangen (gratis). Het gebruik in een dergelijke situatie dient echter per geval te worden besproken. Neem contact met ons op via het klantenserviceformulier.

Wat is niet toegestaan?

Het kopiëren ten behoeve van de verkoop of anderzijds reproduceren (bijvoorbeeld plaatsen op een website), gratis distributie of distributie tegen een vergoeding (bijvoorbeeld op Facebook, Pinterest of Instagram) en commercieel gebruik (bijvoorbeeld kledingproductie voor de verkoop of voor marketingdoeleinden) van de OTTOBRE design® magazines en de daarin gepubliceerde foto’s, illustraties, modellen, patronen en werkbeschrijvingen is niet toegestaan. Dit verbod geldt tevens voor al het materiaal op de ottobredesign.com website inclusief de gratis patronen.

De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn slechts bedoeld voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto’s vallen onder auteursrechtelijk beschermd materiaal. Het recht om dat materiaal op welke manier en in welke vorm dan ook te reproduceren is uitsluitend toegekend aan Studio Tuumat Oy die de auteursrechten heeft. Onder reproductie valt tevens het overzetten van een item op een apparaat waarmee het kan worden gekopieerd. Lees ook het kopje Uitgever en Auteursrechten op de website.

Hoe weet ik zeker dat het door mij gedownloade OTTOBRE design® e-product legaal is?

Dat is makkelijk omdat de digitale OTTOBRE design® e-producten (e-patronen en magazines en gratis patronen) legaal alleen via de ottobredesign.com website kunnen worden gedownload. Wij leveren onze digitale producten niet aan derden voor verkoop of distributie. Alle kopieën verkregen via andere sites zijn gewoonweg niet legaal.

Wij verzoeken u vriendelijk om onze auteursrechten te respecteren en op die manier de continuïteit van ons werk te ondersteunen.